Ustka

GRUNWALDZKA 35

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Strukturę OSiR stanowi wszechstronna baza noclegową i sportowo-rekreacyjna obejmująca tereny otwarte. Tutaj realizowane są najważniejsze imprezy sportowe, mecze ligowe i pucharowe, turnieje, spartakiady imprezy estradowe i okolicznościowe. Ośrodek ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej. Owocem współpracy są bardzo liczne imprezy skierowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
ASNYKA 2

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
PRZEWŁOKA 3

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator
ŁĄKOWA 18

kraj,

Turystyka: Organizator
ARMII KRAJOWEJ 4

kraj,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.